KLACHTENREGELING

Door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) ben ik verplicht een klachtenregeling te hebben voor mijn cliënten. Deze regeling loopt via de beroepsvereniging VNRT. Zij hebben een klachtenreglement waarin de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede, het ervaren van tekorten  of klachten staan. U vindt meer informatie over de klachtenregeling op de website van de VNRT.  

Ik ben aangesloten bij  RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en  SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).