logoheader

Aan onze website wordt gewerkt, nog niet alle onderdelen zijn online.

Deze volgen zo spoedig mogelijk. 

Neem bij vragen en het maken van een afspraak contact met mij op. Dit kan telefonisch, 06 1548 8378, of via mail: jose@feetinnerwellness.nl